Leverans

Leverans av licenspliktiga vapen skickas delas i separata försändelser.

Fraktpris: Mot faktisk kostnad från ca. 500 kr